Industri

Postterminalen på Robsrud

Byggherre: Posten Norge Oppgave: Kontraktopfølging og byggeledelse for elektro. Areal: 76 000 m2 Periode: 2007-dd
Les mer

Hydro Aluminium, Sunndalsøra

Byggherre: Norsk Hydro ASA Oppdragsgiver: ABB Industri AS Oppgave: Detaljposjektering elektro og oppfølging i byggeperioden. Areal: 75 000 m2 Periode: 2002-2004
Les mer

Bakers Produksjons- og Distribusjons anlegg- Oslo

Byggherre: Bakers AS Oppgave: Totalentreprise med utvidet maskinpark Detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske anlegg inkl. brannvarslingsanlegg og heiser/ rulletrapper. Areal...
Les mer