Rjukanbadet

Byggherre: Tinn Kommune Oppgave:: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske, teletekniske og heis -anlegg. Areal: 2 500 m2 Periode: 1999 - 2002 Saksbehandler: Erik Gløersen

-

http://www.rjukanbadet.no