Askøybadet

Byggherre: Askøy Terapibad Oppgave:: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske, teletekniske og heis -anlegg. Areal: 1 000 m2 Periode: 2001 - 2003 Saksbehandler: Erik Gløersen