Østfoldbadet

Byggherre: Østfoldbadet AS Oppgave:: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Elektrotekniske, teletekniske og heis -anlegg. Areal: 3 000 m2 Periode: 1998 - 1999 Saksbehandler: Erik Gløersen

-

http://www.ostfoldbadet.no