Tokke helsesenter

Byggherre: Tokke kommune
Oppgave: Nybygg, rehabilitering og ombygging. Skisseprosjekt, forprosjekt
og detaljprosjekt.
Areal: 6 000m2
Periode 2007-2008