Sykehuset Telemark HF, avd. Porsgrunn

Byggherre: Sykehuset Telemark HF
Oppgave: Ombygging av fertilitetsklinikken, samt nytt teknisk rom i kjeller.
Hovedprosjekt og oppfølgning i byggeperioden.
Areal 450 m2
Periode: 2009