Kreftavdelingen SMR

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune
Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølgning i byggeperioden.
Areal: 8 000 m2
Periode: 2001-2004
Samarbeidende firma: Lasseen og Bjervik AS