Ullevål sykehus HF

Oppgave: Alle typer avdelinger innen somatisk og
psykiatrisk helsebygg, samt tekniske bygg.
Periode: 2006