Sykehuset Asker og Bærum HF

Oppgave: Ombygging av operasjonsavdeling, fase 3, samt UPS rom og teknisk.
Hovedprosjekt og oppfølgning i byggeperioden for alle fagområder.
Areal: 500 m2
Periode: 2009