Langerud sykehjem

Oppgave: Rehabilitering. Detaljprosjekt
og oppfølgning i byggeperioden.
Areal: 14 000m2
Periode: 2007-2008