Digitalisering av Kongsberg sykehus

Byggherre: Vestre Viken helseforetak
 Oppgave: Digitalisering av elektrotegninger
Areal: 25 000m2
Periode 2009-dd