Helse og sosial

Kreftavdelingen SMR

30.09.2010 14:28
Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune Oppgave: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølgning i byggeperioden. Areal: 8 000 m2 Periode: 2001-2004 Samarbeidende firma: Lasseen og Bj...
Les mer

Ullevål sykehus HF

11.10.2010 10:11
Oppgave: Alle typer avdelinger innen somatisk og psykiatrisk helsebygg, samt tekniske bygg. Periode: 2006
Les mer

Arendal Sykehus

11.10.2010 13:25
Oppgave: Alle typer avdelinger innen somatisk og psykiatrisk helsebygg, samt tekniske bygg. Periode: 2006-dd
Les mer

Digitalisering av Kongsberg sykehus

11.10.2010 13:29
Byggherre: Vestre Viken helseforetak Oppgave: Digitalisering av elektrotegninger Areal: 25 000m2 Periode 2009-dd
Les mer

Langerud sykehjem

11.10.2010 13:34
Oppgave: Rehabilitering. Detaljprosjekt og oppfølgning i byggeperioden. Areal: 14 000m2 Periode: 2007-2008
Les mer

Sykehuset Telemark HF, avd. Rjukan

11.10.2010 13:37
Oppgave: Diverse ombygginger av alle typer avdelinger. Areal: 57 000m2 Periode 2006-dd
Les mer

Tokke helsesenter

11.10.2010 13:40
Byggherre: Tokke kommune Oppgave: Nybygg, rehabilitering og ombygging. Skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt. Areal: 6 000m2 Periode 2007-2008
Les mer

Sykehuset Asker og Bærum HF

11.10.2010 13:47
Oppgave: Ombygging av operasjonsavdeling, fase 3, samt UPS rom og teknisk. Hovedprosjekt og oppfølgning i byggeperioden for alle fagområder. Areal: 500 m2 Periode: 2009
Les mer

Sykehuset Telemark HF, avd. Porsgrunn

11.10.2010 13:51
Byggherre: Sykehuset Telemark HF Oppgave: Ombygging av fertilitetsklinikken, samt nytt teknisk rom i kjeller. Hovedprosjekt og oppfølgning i byggeperioden. Areal 450 m2 Periode: 2009
Les mer

Sykehuset Telemark HF, Skien

11.10.2010 13:55
Byggherre: Sykehuset Telemark HF Oppgave: Rehabilitering av operasjonsrom, samt nytt UPS rom i 5 etg. Areal: 450m2 Periode: 2009
Les mer