BIM

 Bygnings Informasjon Modellering

Malnes og Endresen AS har i flere år benyttet tegnesystemer i en rekke prosjekter som tar i bruk 3D modeller. Dette brukes i hovedsak til å skaffe seg oversikt over tekniske installasjoner, slik at kollisjoner med andre tekniske fag og bygningskonstruksjoner kan unngås. Av prosjekter der dette er benyttet kan nevnes; HAlden fengsel(27.000m2), Gulset Kirke i Skien(1.250m2), Helle skole i Kragerø(3.400m2). Alt ligger til rette for at Malnes og Endresen AS tilfredsstiller de krav som byggherren stiller til BIM, som er basert på en tilpassning av Statsbyggs retningslinjer for BIM. Bruk og gjennomføring av komplette BIM systemer i prosjekt, er Malnes og Endresen AS i startfasen. Malnes og Endresen AS er i gang med tre prosjekter der det skal brukes BIM. Dette er Oslo hovedflyplass, Psykiatrien i Vestfold og Hokksund ungdomsskole.