Våre verdier

Malnes og Endresen er en kompetansebedrift innenfor fagfeltet elektroteknikk, og vi oppmuntrer våre medarbeidere til faglig prestasjonslyst.

Våre medarbeidere har god faglig kompetanse, og innehar læreevne for ny kunnskap innenfor et fag som er i stadig utvikling.

Vi lar våre medarbeidere jobbe selvstendig med egne prosjekter, med veiledning fra ulike fagressurser internt og eksternt.

De ulike medarbeiderne er selv med på planlegging av egen faglig utvikling.

Mye av vår hverdag baserer seg på teamarbeid både internt og eksternt hvor nøkkelord er ærlighet, toleranse og dedikasjon for kunder.