Miljø og sikkerhet

Respekten for kvalitet, miljø og sikkerhet er absolutt i oppdragene vi påtar oss og alle prosjekter kvalitetssikres slik at myndighetenes og samfunnets krav respekteres.

Energiøkonomisering stiller strenge krav, og som rådgivende ingeniører er det vår plikt å ivareta dette i våre prosjekter.

HMS kravene er alltid en selvfølgelig del i våre arbeidsmodeller.

BREEAM
Malnes og Endresen er medlem av Norwegian Green Building Council