Kvalitetssikring

Malnes og Endresen AS er et rådgivende ingeniørfirma innen elektroteknikk som setter stort fokus på å prosjekterer elektriske anlegg med tanke på kvalitet, miljø og sikkerhet.

Vi kvalitetssikrer våre prosjekter ved å følge opp kravene som myndighetene krever, eller hva samfunnet vårt tilsier.

Energiøkonomisering er en viktig del av dagens samfunn. Kravene er strengere, og som rådgivende ingeniører er det vår plikt å ivareta kvalitetssikring av dette i våre prosjekter.

Internt utviklinger vi dette med diverse opplæring/kurs, eller bruker de resursene som vi har i firmaet.

Alle våre ansatte er med på å utvikle kvalitetssikringen både eksternt og internt for å kunne bidra til å prosjekterer gode elektriske anlegg.